Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

σήμερα...

...οι μόνοι που μας διαβάζουν παραμύθια,είναι οι ''εκπρόσωποι''...