Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

στα βράχια!!!


Παιδιά προσοχή!!Το καράβι πάει στα βράχια κατ' ευθείαν!!!