Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

η δήλωση!!!!!!

γρηγόρης βαλλιανάτος:"Ο κώλος του καθενός είναι δικός του και μπορεί να τον χρησιμοποιεί όπως θέλει και να βάζει μέσα ότι θέλει. Κώλος του είναι και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν"!!!