Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

βαριά βιομηχανία...

-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ...