Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Κυριακή δίπλα στο ποτάμι...