Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

η Κυβέρνηση ΕΓΓΥΑΤΑΙ τις καταθέσεις των Ελλήνων!!