Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008


Big Brother, «η Νέα Δημοκρατία»
By Factorx November 3, 2008
Δεν το συνειδητοποιήσαμε μέχρι σήμερα, αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ κατέκτησε μια ακόμα παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι η μοναδική κυβέρνηση στον Κόσμο που κατάφερε να συστεγάσει στον ίδιο υπουργείο (και στον ίδιο γραφείο), την κρατική ασφάλεια με το υπουργείο Τύπου (!!!). Και να σημειωθεί μάλιστα ότι αυτό έγινε όχι μόνο χωρίς καμία διαμαρτυρία, αλλά και με αναστεναγμούς ανακούφισης, λόγω Ρουσόπουλου.


(από το antinews)