Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

αποκλειστικό,το εξώφυλλο του βιβλίου που ετοιμάζει ο Ρουσόπουλος!!!