Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

ποτό και οδήγηση κάνουν κακό!!!