Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008

τα μάτια δεν αλλάζουν το χρώμα τους,αλλά μόνο τον τρόπο,που κοιτάνε...