Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

η μοναδική κυβέρνηση που όλη της η πορεία στηρίχτηκε και χαρακτηρίστηκε από ένα και μόνο πράγμα:τις διαρροές!!!