Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

-δεν θέλω ούτε να τους βλέπω...